Haber

Karamollaoğlu: Erbakan bunlar leblebici dükkanını bile batırır demişti

DUVAR – Saadet Partisi önderi Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ait açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “Erbakan Hocamız kim, siz kim? Milli Görüş anlayışıyla bugünkü iktidarın hiçbir alakası yoktur! Merhum Liderimiz; “Ben bunları tanıyorum. Bunlar bir leblebici dükkanı bile idare edemezler, batırırlar” demişti ve her zaman olduğu gibi yine haklı çıktı” tabirlerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun konuşması şöyle:

Bugün 30 Kasım Çarşamba… Artık Kasım ayını da geride bırakıyor ve 2022 yılının son ayına girmiş bulunuyoruz.

Yeni bir yılın arefesindeyiz ve seçimler için artık önümüzde en fazla 6 aylık bir vakit dilimi var.

Saadet Partisi olarak çalışmalarımıza sürat verdik, son hazırlıklarımızı da gözden geçiriyor, tıpkı vakitte hem masa başında hem de alanda faal bir formda çalışıyoruz.

Sözlerimin çabucak başında şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; Saadet Partisi takımları olarak biz, ruhen ve fiziken seçimlere de iktidara da hazırız!

HAYATA KIYMET KATAN BAYANLAR PROGRAMI

Hakikaten teşkilatımızın tüm kademeleri her manada özverili çalışmalar yürütmektedir. Vilayet ve İlçe Başkanlıklarımız, Bayan ve Gençlik Kollarımız ağır bir halde çalışmaktadır.

Sözün burasında, Genel Merkez Bayan Kollarımızın geçtiğimiz haftasonu düzenlediği Hayata Paha Katan Bayanlar programının sahiden özel ve hoş bir program olduğunu vurgulamak isterim.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü”nün çabucak ertesinde çok manalı bir programı icra ettiler.

Bu yıl merhum Prof.Dr. Engin Arık Hanımefendinin anısına ithaf edilen ödül merasiminde;

“İyilik Ödülü”nü alan; Sn. Ayşe Tuğçe Karas’ı,
“Kültür-Sanat Ödülü”nü alan; Sn. Duygu Orak’ı,
“Girişimci-Üretici Ödülü”nü alan; Sn. Hüsniye Karakoyun’u,
“Bilim-Akademi Ödülü”nü alan; Sn. Doç.Dr. Fatma Zehra Öztek Çelebi’yi,
“Annelik Ödülü”nü alan; eski YİK Liderimiz Oğuzhan Asiltürk’ün eşi Sn. Sevinç Asiltürk’ü,
“Onur Ödülü”nü alan Sn. Dr. Saime Gürbüz Hanımefendi’yi,
Ve bu programı tertip eden Bayan Kolları Başkanlığımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor; hayatımıza mana ve bedel katan tüm bayanlarımızı canıgönülden selamlıyorum.

YENİ ANAYASA TEKLİFİ

Muhterem arkadaşlarım; tıpkı vakitte “Parlamenter Sisteme Geçiş” çalışmaları kapsamında bir ortaya gelerek, yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştığımız partilerle de bugüne kadar oldukça yol katettik. Hepinizin malumu olduğu üzere Pazartesi günü, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş” ile ilgili anayasa değişikliği teklifimizi kamuoyu ile paylaştık.

Ardından da Demokrat Parti Genel Lideri Sn. Gültekin Uysal’ın konut sahipliğinde, 2. cinsin 3. toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle bu sürece katkı sunan, emeği geçen herkesi ve bilhassa kurul üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Hemen şunu tabir etmek istiyorum ki; yeni anayasa teklifimiz yalnızca 6 siyasi partinin değil, 85 milyonun hassasiyet ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sahiden aylar süren titiz bir çalışma ortaya konulmuş; alanında uzman hukukçuların, akademisyenlerin, STK temsilcilerinin, kanaat başkanlarının ve araştırma kuruluşlarının görüş, kıymetlendirme ve tekliflerine başvurulmuştur.

Aslında biz bu teklifle Anayasa’yı bütün olarak ele alıp, değiştirme iddiasında değiliz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçerken, yeni sistemin daha verimli bir anlayışla yürütülmesini temin etmek için elzem olan bahisleri ele aldık. Milletimizin gereksinim ve beklentilerine uygun bir sistemin ortaya çıkması için azami gayret gösterilmiştir.

KURAL TANIMAZ VE KEYFÎ İDARE ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

1876 yılında yürürlüğe giren Kânûn-ı Esâsî’den bugüne süregelen 150 yıllık Anayasa geleneğimizde yeni bir sayfa açıyor ve çok partili siyasal hayata geçiş deneyiminden bugüne dek üç çeyrek asırdır hiç şahit olunmamış bir mutabakata imza atıyoruz.

Unutmayalım ki; birbirinden çok farklı geleneklere ve programlara sahip 6 siyasi parti, teklif ettiğimiz mevzularda ittifak ediyor. Bu, çok değerli bir adım; bilhassa uzlaşma kültürünü kazanma babında kıymetli bir adım.

İstişare, çoğulculuk ve uzlaşma unsurları doğrultusunda hazırladığımız bu toplumsal kontrat taslağında;

-Etkin ve iştirakçi bir yasama,

-İstikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme,

-Bağımsız ve tarafsız bir yargı,

-Kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu idaresi ile,

-Kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistemi inşa etmeye kararlıyız.

Bizler, bu teklifle en temelde; hukuk devletini ortadan kaldıran, millet egemenliğini tek bir kişinin iradesine hapseden bugünkü kural tanımaz ve keyfi idare anlayışını değiştirmekte kararlığımızı ortaya koyuyoruz.

BU ANAYASA TASLAĞI; ORTAK AKLIN, İSTİŞARENİN VE UZLAŞININ ÜRÜNÜDÜR

Muhterem arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız; görüleceği üzere bu çalışma yalnızca yeni bir hükümet sistemi değişikliğinden de ibaret değildir. Biz yeni bir anlayışla; her şartta “hürriyeti esas alan” ve 85 milyonun “insan onuruna yaraşır” bir formda hayat süreceği yeni bir Türkiye’yi inşa edeceğimizin altını çiziyoruz.

Vatandaşın devlete karşı ödevlerini merkeze alan bir bakış açısı yerine, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini önceleyen yeni bir paradigma ortaya koyuyoruz; bu çok kıymetli bir adım. Devleti kutsayan ve herkesin güya devlete çok büyük bir borcu varmış, güya devlet vatandaşlarının çok üstünde bir yapıymış anlayışı yerine; devletin vatandaşa hizmet etmesini önceleyen bir anlayışı biz ortaya koyuyoruz. Maalesef, şu an sıkça söyleniyor fakat temel olan devlet değil; ülke ve millettir.

Bu Anayasa’da; tahakküm değil eşitlik, ikili standart değil adalet, baskı değil insan hakları olacaktır. Bu Anayasa’da; milletin özgürlüğü, refahı ve huzuru temel alınmıştır.

Ve bilinmelidir ki; bu Anayasa taslağı, tek bir adamın iki dudağı ortasından çıkmış değildir! Bu taslak; ortak aklın, istişarenin ve uzlaşının eseridir. Saadet Partisi olarak, bu çalışmalarımızın özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye’nin kuruluşuna vesile olacağına inanıyoruz ve bu inanç ve kararlılıkla da çalışmalarımızı ağır bir formda sürdüreceğiz.

ÜLKEMİZ BİR ÇIKMAZA SOKULMUŞTUR

Zira Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi getirdiği nokta hepimizin malumudur.

Hem toplumsal hem de yapısal manada ülkemiz bir çıkmaza sokulmuştur.

Ne yazık ki karşımızda şöyle özetleyebileceğimiz vahim bir tablo durmaktadır:

-Yüksek enflasyon, işsizlik, borçluluk ve giderek artan cari açık,

-Halkın büyük çoğunluğunu esir almış bir yoksulluk,

-Tepeden tırnağa bir israf, rüşvet ve yolsuzluk nizamı,

-Hasara uğramış devlet kurumları,

-Geçmişin birikimi ve geleneğiyle bağı kopmuş bir devlet düzeneği,

-Keyfî işleyen bir hukuk ve yargı sistemi,

-İstişare ve ortak aklı bir kenara bırakmış yürütme erki,

-Gücü zayıflatılmış ve atıl bırakılmış bir yasama…

Açıktır ki Türkiye, yalnızca son birkaç yılda bu kadar berbat bir tablo ortaya çıkaran bir sistemle ilerleyemez.

‘MEVCUT SİSTEM DEĞİŞMEDEN, EKONOMİNİN DÜZE ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Muhterem arkadaşlarım; mevcut sistem değişmeden, iktisadın düze çıkması da mümkün değildir.

-Bu sisteme geçerken dolar kuru 4.8 lirayken, bugün 20 lira sonuna dayandı.

-Resmi enflasyon %15’lerde iken, bugün üç haneli sayılara yaklaştı.

-Yoksulluk ve işsizlik artarken, halkın alım gücü her geçen gün azaldı…

-Bırakın mesken alma hayallerini, artık büyük bir çoğunluk için düzgün bir konutta oturabilmek, kirasını ödeyebilmek hayal oldu.

-Birkaç yıl evvel dar gelirli aileler için et almak zordu; artık ekmek, süt, yumurta, patates üzere evvelce çok ucuz olan en temel besin unsurlarını bile alamaz hale gelen yüz binler var.

-Özel okula göndermenin zorluğundan değil, artık devlet okulundaki çocuğunun kantin ve kırtasiye masraflarına yetişemeyen on binlerce aileden bahsediyoruz.

-Artık özel hastanelere gidemeyenleri değil, devlet hastanelerindeki muayene fiyatını ve ilaç parasını dahi denkleştiremeyen binlerce aileden bahsediyoruz.

2023 BÜTÇE RAKAMLARI

Değerli arkadaşlar, gündemin değerli başlıklarından bir oburu de bütçe görüşmeleri… Bütçe; bir hükümetin kimliğidir, iktisat anlayışının aynasıdır. Ne yazık ki, bu iktidarın ve bu sistemin bütçe karnesi de hiç iç açıcı değil. Artık yalnızca birkaç örnek vermek istiyorum:

2023 bütçesinde faize ayrılan hisse; 550 milyar TL! Pekala birebir bütçede tarıma ayrılan hisse ne kadar? Yalnızca 64 milyar lira! Tarım Bakanı, güya bakanlığın tüm bütçesi çiftçiye verilecek üzere bir mantıkla ortaya çıkıyor. Dikkat edin, bir defa bile 18 sene evvel kendi çıkardıkları kanunda yer alan “Milli Gelirin %1’inden azı tarıma ayrılamaz” kararını uygulamadılar! Tarıma dayanak için ayırdıkları hisse 64 milyar, pekala ayrılması gereken fiyat en az ne kadardı? Yaklaşık 160 milyar lira! Yarısını bile vermiyorlar! Bu nasıl bir mantık? Artık Sn. Erdoğan’a soruyorum:

Hani nerede çiftçi? Hani nerde tarım? Nerede üretici? Nerede nas!

-Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz rekorunu kıracaksınız,

-Ulaştırma, eğitim, tarım, sıhhat neredeyse bütün alanlardaki yatırımları toplasanız, faize ödenen paraya yetişemeyecek; sonra da kalkıp kürsülerde “nas var, nas” diye nutuk atacaksınız!

Hem Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesini yapacaksınız; hem de faiz lobisinden şikayet edeceksiniz! Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

Bu hükümetin hazırladığı her bütçede olduğu üzere; bu bütçede de çiftçi yoktur, emekli yoktur, taban fiyatlı yoktur! Memur, personel, işçi yoktur!

Kıt kanaat ayakta durmaya çalışan esnaf ve sanatkar yoktur, üretici yoktur!

Aslan hissesi bu yıl da rantiyeciye, faizciye, yani bir avuç keyifli azınlığa aktarılacaktır.

Yine en çok faiz lobisi ve bankalar kazanacaktır. Sayılar bunun habercisidir.

Hiç kelamı uzatmaya gerek yok, söyleye söyleye lisanımızda tüy bitti:

-Denk bütçe yapmadan, faiz lobisini engelleyemesiniz!

-Havuz sistemini kurmadan, sömürüyü önleyemezsiniz!

-Üretim ve ihracat seferberliği başlatmadan, ekonomiyi düzeltemezsiniz!

-Ve her işin başına “Önce Ahlak ve Maneviyat” düsturunu koymadan, haksızlığı ve ahlaksızlığı asla önleyemezsiniz!

ERBAKAN HOCAMIZ KİM, SİZ KİM?

Muhterem arkadaşlarım; bütçe demişken bir bahse daha değinmek istiyorum. Bütçe görüşmeleri sırasında bir Bakan motamot şöyle bir cümle kuruyor; “Dünyada devletin fabrika kurduğu vakitler geride kaldı” diyor.. Kapitalist ülkeler için bu yanlışsız lakin %100 hakikat demek isabetli olmaz!

Peki, devletin market açtığı periyotlar geri de kalmadı mı? Devletin inşaat yaptığı periyotlar geride kalmadı mı?

-Fabrika yapmaz dediğiniz iktidarınız hayvancılık yapıyor; Romanya’dan, Ukrayna’dan, hatta Uruguay’dan hayvan ithal edip, kendi besicisinin karşısına rakip olarak çıkıyor!

-Fabrika yapmaz dediğiniz iktidarınız, kendi arazileri ekilmeyi beklerken; yurt dışında arazi kiralayıp, kendi çiftçisinin karşısına rakip olarak çıkıyor!

-“Devlet fabrika yapmaz” diyenler, inşaata gelince Türkiye’nin en büyük müteahhidi oluyor!

Arada Konya’ya gittiğiniz vakit, genelde de Saadet Partimize yönelik algı üretmek için hatırladığınız Erbakan Hocamız kim, siz kim? Ulusal Görüş anlayışıyla bugünkü iktidarın hiçbir alakası yoktur! Merhum Başkanımız; “Ben bunları tanıyorum. Bunlar bir leblebici dükkanı bile idare edemezler, batırırlar.” demişti ve her vakit olduğu üzere tekrar haklı çıktı maalesef!

DİKKATLERİ DİĞER YERLERE ÇEKMEK İÇİN DAİMA “SİS BOMBASI” ATIYORLAR

İşte iktidar bu gerçeklerin konuşulmasını önlemek için, her vakit yaptığı üzere soyut, afaki ve hamaset dolu cümlelerle süreci yönetmeye çalışıyor.

Sürekli gündemin ortasına “sis bombaları” atıyorlar ki, dikkatler öteki yerlere çevrilsin!

İktidar yetkililerinin yaptığı her açıklama; itimadı tesis edeceğine, tasayı arttırıyor.

Oysa Türkiye’nin hamasete değil, sahiden esaslı yapısal dönüşümlere muhtaçlığı vardır.

Yeni Anayasa teklifimiz, bu değişimin en değerli adımlarından birisidir.

Bizler adil, güçlü, müreffeh ve demokratik bir Türkiye’yi kurmaya kararlıyız…

Altını kalın harflerle çizerek söylüyorum; her şeyden evvel, anlayamadığınız bir sorunu çözemeyeceğinizi anlamaya mecbursunuz!

Bu iktidar ülkemizin ve insanımızın sorunlarının gerçekte ne olduğunu ya anlamıyor ya da anlamazlıktan geliyor.

Bu nedenle daima olarak ya tahlil üretmiş üzere anlatıyorlar ya da tahlil üreteceklermiş üzere yeni kelamlar veriyorlar!

‘BUGÜNKÜ İKTİDARI, ZİHNİYETİ VE SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; “-mış gibi yapan” bu iktidarı, bu zihniyeti ve “her şeyin tek bir kişinin iki dudağı arasından çıkan söze göre şekillendiği” bu sistemi daima birlikte değiştireceğiz.

Sizlerin onayı, inancı ve dayanağıyla bunu başaracağız… Bu değişiklik, hem gereklilik hem de artık bir mecburilik haline gelmiştir. İktisat, adalet, eğitim, tarım, sıhhat, dış siyaset… Her bir alanda yaşadığımız tıkanıklıkları aşmanın yolu buradan geçmektedir.

Sözlerimin sonunda, büyük bir hüzün ve tıpkı vakitte hicap duyarak hepimizin omuzlarındaki ağır sorumluluğa dair bir örnek vererek hatırlatma yapmak istiyorum.

Milyonlarca insanın sabahın ayazında, gecenin karanlığında işe gidip, gün uzunluğu alın teri döktükten sonra eline geçen parayla bir kilo peyniri dahi güç alabilmesi karşısında hepimize düşen sorumluluklar var; hem politikler olarak hem de vatandaşlar olarak bunu asla unutmayalım…

Bu his ve niyetlerle; basın toplantımıza katılımınız için teşekkür ediyor, sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden tüm vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyor, güzel günler diliyorum. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu