Yaşam

Ali Erbaş: Aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz

Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Aile İle İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı’na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Lider Erbaş, aile kurumunun değerine dikkati çekti.

Erbaş, insanların yeryüzü serüveninin aile ile başladığını tabir ederek, şöyle konuştu:

“Aile kurumu, ruhsal ve biyolojik ihtiyaçları temin etmenin yanı sıra sağlıklı toplumsallaşmanın ve kuşağı devam ettirmenin de en sağlam yeridir. Aile, insanın fıtratının, onurunun ve jenerasyonunun korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur.

Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi, fakat sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir halde işleyen ve hak-sorumluluk ekseninde ortak yaşama şuurunu pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür.”

Kur’an ve sünnette ailenin korunmasına büyük bir değer atfedildiğine işaret eden Lider Erbaş, ailenin insanlık için alternatifi bulunmaz bir toplumsal yapı olduğunu kaydetti.

“Aile, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hüviyetini koruyacaktır”

Ailenin dış etkenlerin tehdidiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Erbaş, “Geçmişten bugüne ailevi pahaları örseleyen, aile kurumunu sarsan ve insanların aile kurma isteklerini amaç alan pek çok yıkıcı etkenden kelam edebiliriz.

Aile kurumunun önündeki bütün bu pürüzlere ve aksiliklere karşı güçlü bir hassaslık ve farkındalık geliştirmek gerekmektedir. Özellikle bağlantı imkanlarının toplumsal bağları farklı bir boyuta taşıdığı günümüzde, aileyi ve fıtratı muhafaza noktasında daha büyük bir hassasiyet ve çabaya muhtaçlık vardır.” açıklamasında bulundu.

“Bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz”

Nesillerin duygusal, ruhsal, fizikî gelişimleri ve geleceğe kendi bedelleriyle yürüyebilmelerinin, sağlıklı ve sağlam temellere dayanan bir aile yapısının sürekliliğiyle mümkün olacağını belirten Diyanet İşleri Lideri Erbaş, “Bizler, bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bu itibarla, zamanın risklerinden haberdar olmak ve aileyi tehdit eden anlayış, düşünce, akım ve uygulamalar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, inancımızın bizlere yüklediği hayati bir sorumluluktur.” değerlendirmesinde bulundu.


“İnsanların kimlik yapıları ailesinin değerleriyle şekillenir”

Başkan Erbaş, İslam’a nazaran ailenin, ‘hayat ve ahlak mektebi’ olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Aile, insanı hayata hazırlayan pahaların öğrenildiği bir eğitim yuvasıdır. Dünyaya gelen her insan birinci eğitimini burada alır. İnsani, ahlaki ve dini kıymetlerini burada öğrenir ve özümser. Biyolojik, ruhsal ve sosyolojik gelişimini burada tamamlar.

Daha da kıymetlisi, insanların inanç, fikir, vicdan ve ahlak dünyaları ile kimlik, kişilik ve karakter yapıları, içinde doğup büyüdükleri ailenin bedelleriyle şekillenir. Bilhassa sevgi, hürmet ve itimat hislerinin doyuma ulaşması konusunda ailenin yerini dolduracak alternatif bir toplumsal yapıdan kelam etmek mümkün değildir.”

Başkan Erbaş, insanlık için huzurlu ve inançlı bir geleceğin yolunun, bütün öge ve kıymetleriyle aile kurumunun sağlam bir temel üzere inşa ve ihyasından geçtiğini söyledi.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu